نتورک مارکتینگ

تیم پنبه ریز اسپادانا

نتورک مارکتینگ

بیایید همه با هم موفقیت را تجربه کنیم.

پلن کسب درآمد از بازاریابی شبکه ای پنبه ریز

پلنهای درآمد زایی پنبه ریز :

در طرحهای درآمد زایی پنبه ریز به دلیل تفاوت در سود ناخالص محصولات، پورسانت فروش محصولات بر اساس امتیاز محصولات محاسبه می گردد. هر محصول امتیاز خاص خودش را دارد که هیچ ارتباطی با قیمت آن محصول ندارد، بلکه رابطه مستقیم با سود ناخالص آن محصول دارد.

در ادامه نحوه محاسبه امتیاز محصولات توضیح داده می شود.

نحوه محاسبه امتیاز محصولات:

ارزش ریالی هر امتیاز برای پرداخت پورسانت ۱۰.۰۰۰ ریال می باشد. برای محاسبه پورسانت فروش هر محصول، کافیست امتیاز آن محصول را ضربدر ارزش هر امتیاز (۱۰.۰۰۰ ریال) کرده ، و عدد حاصله را در درصد پورسانت فروش آن محصول ضرب کنید. عدد حاصله پورسانت فروش آن محصول می باشد.

طرحهای درآمد زایی پنبه ریز به ۶ طرح ترکیبی تقسیم می شود:

طرح خرده فروشی

طرح یونی لول

طرح پورسانت حجمی

طرح پاداشهای ماهانه

طرح امتیاز حمایتی

طرح  امتیاز راهبری

 

طرح خرده فروشی

در این طرح %۲۴ از امتیاز محصولات فروخته شده توسط هر شخص به عنوان پورسانت خرده فروشی به خود شخص پرداخت می گردد.

طرح یونی لول

در این طرح بر اساس میزان امتیاز محصولات فروخته شده توسط گروه فروشتان، تا ۷ سطح به شما به شرح ذیل پورسانت پرداخت می گردد:

طرح پاداش حجمی

در این طرح زمانی که درهر ماه،حد اقل سه گروه شما ،و در هر گروه حداقل ۵۰۰ امتیاز از محصولات شرکت به فروش برسد، ۳% از حجم فروش تمام سازمان فروش به عنوان پاداش حجمی در آن ماه به شما پرداخت می شود.

طبق جدول ذیل درصد پاداش حجم فروش افراد می تواند افزایش نماید.

 

تعداد گروه فروش حجم فروش در هرگروه درصد پاداش حجمی
۳ گروه فروش ۵۰۰ امتیاز ۳%
۴ گروه فروش ۱۵۰۰ امتیاز ۳.۵%
۵ گروه فروش ۳۰۰۰ امتیاز ۴%
۶ گروه فروش ۵۰۰۰ امتیاز ۴.۵%

 

طرح پاداشهای ماهانه

در این طرح افراد به ازاء ارتقاء به رده بالاتر  طبق جدول زیر پاداش دریافت می نمایند.

رده تعداد گروه میزان فروش در هر گروه پاداش ماهانه حداکثر درآمد روزانه در طرح پورسانت از حجم فروش
نماینده فروش ۳ ۵۰۰ امتیاز در هر ماه ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
نماینده فروش ممتاز ۶ ۱.۲۰۰ امتیاز در هر ماه بج سینه ( یک بار) ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نماینده ارشد فروش ۶ ۱ نماینده فروش ممتاز واجد الشرایط ۳.۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
سرپرست فروش ۶ ۱ نماینده ارشد فروش واجد الشرایط ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
سرپرست ارشد فروش ۶ ۱ سرپرست فروش واجد الشرایط ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدیر فروش ۶ ۱ سرپرست ارشد فروش واجد الشرایط ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

طرح امتیاز حمایتی

در این طرح افراد به ازاء ارتقاء نفرات گروه فروش اشان به رده خود بر اساس جدول زیر، پاداش دریافت می نمایند.  این طرح از رده نماینده ارشد  فروش شروع می شود.

 

رده نحوه پرداخت پاداش
نماینده ارشد فروش به ازاء هر گروه نماینده ارشد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سرپرست فروش به ازاء هر گروه سرپرست فروش ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سرپرست ارشد فروش به ازاء هر گروه سرپرست ارشد فروش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدیر فروش به ازاء هر گروه مدیر فروش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

نکته: در صورتی که شما یکی از گروههای فروش خود را به رده ای که خود دارید ارتقاء دهید، مادامی که شما و گروه فروش هم رده شما، رده خود را حفظ کنید، پاداشهای طرح امتیاز حمایتی هر ماه به شما پرداخت می شود.

 طرح امتیاز راهبری

در این طرح افراد در رده سرپرست فروش و رده های  بالاتر ، طبق جدول ذیل از  سطوح بیشتری در طرح یونی لول پورسانت می گیرند.

– سرپرست فروش: افرادی که به رده سرپرست فروش می رسند در طرح یونی لول از ۸ سطح سازمان فروش خود پورسانت دریافت می نمایند.

سرپرست ارشد فروش: افرادی که به رده سرپرست ارشد فروش می رسند در طرح یونی لول از ۹ سطح سازمان فروش خود پورسانت دریافت می نمایند.

مدیر فروش : افرادی که به رده مدیر فروش می رسند در طرح یونی لول از ۹ سطح سازمان فروش خود پورسانت دریافت می نمایند.

 

رده سطح درصد پورسانت
نماینده فروش ۱ ۵%
نماینده فروش ۲ ۳%
نماینده فروش ۳ ۳%
نماینده فروش ۴ ۲.۵%
نماینده فروش ۵ ۲.۵%
نماینده فروش ۶ ۱.۵%
نماینده فروش ۷ ۱.۵%
سرپرست فروش ۸ ۰.۵%
سرپرست ارشد فروش ۹ ۰.۵%

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *